israel.conejeroIsrael Conejero Arto

israel.conejero
Diplomado en empresariales, amb tendència cap al màrqueting i la comunicació, la usabilitat, la mobilitat i el 2.0. Màster en eLearning i TIC. Creient convençut del Lifelong Learning. Du a terme l'activitat professional en l'eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya com a Project Manager i assessor de projectes europeus i internacionales (USA, Latinoamérica) en l'àmbit d'eLearning i TIC. La inquietud dels anys més joves el porten a iniciar la docència l'any 1988. Tot i que s'estima més considerar-se comunicador de coneixement. També té experiència com a emprenedor, perquè a la crisis del 1992 va fundar i dirigir un centre d'estudios local que va deixar enrere per endinsar-se a l'aventura UOC el 2006. Lector, anglès practicant, i applefan des del 2008. Autodidacta en tecnologia, començà a programar amb 12 anys amb el seu Commodore 64K i evolucionà en aquest món fins els 21 anys. Trenta anyss després s'estima més a les persones i aprendre amb elles.

QR

Contacte

Israel Conejero Arto