Método

MÈTODE

En el cicle de vida d'un projecte, podrien identificar tres estats diferenciats que al seu torn, podrien constituir projectes en si mateixos: Conceptualització de projectes, Constitució d'equips i Direcció de projectes. Els verbs predominates en cada fase, així com les actituds clau i diferents en cada una d'elles: Creativitat, Flexibilitat, Rigor.

CONCEPTUALITZACIÓ DE LA SOLUCIÓ

Correspon al temps en què no sabem quina forma tindrà el projecte. Davant d'un problema, una voluntat de canvi, una oportunitat de millora, és previ i necessari definir un enfocament, un concepte, un disseny, un mapa conceptual al que comprengui la situació actual, el seu context i la nostra proposta.

En fase de conceptualizaciónlo el que hauria de predominar és la creativitat. En aquests moments s'aplica tot el que aquesta escrit sobre innovació, recerca, diversitat, generació de coneixement.

CONSTITUCIÓ DE L'EQUIP

És el moment de muntar la banda. Alguns hauran participat en la concepció, altres s'incorporen per al'acció.

És el moment de buscar complementarietats, complicitats, valorar la disponibilitat i avaluar els costos. És el moment de declarar el model de relació, els rols i les responsabilitats. És el moment de triar l'estructura compartida, perquè l'equip funcioni.

Quan busquem, connectem i formem l'equip, la clau és la flexibilitat. Cal lliurar-se de qualsevol restricció que vagi en contra de crear l'equip idoni per a aquest projecte concret. Idoni en competències, en actituds, en capacitat de relació i en costos.

DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

És el propi desenvolupament del projecte. Correspon al conjunt de tasques que ens conduiran, amb sort, a la consecució dels objectius plantejats. És planificació i replanificació. És sortejar els riscos convertits en problemes. És execució i resolució.

L'última etapa està sotmesa al rigor. Hem assumit compromisos vinculants, en terminis concrets i amb uns recursos finits. Manejar totes les variables d'un projecte requereix disciplina, seguiment, mètode i seguretat.